Väck liv i din skylt!
Hyresvillkor

Utrustningen hyrs ut av bolaget Swedish Creation (SC), 880224-2779. Hyreskontrakt skall skrivas mellan SC och hyrestagaren.


Utrustningen är Swedish Creations egendom och får ej överlåtas, säljas, eller uthyras i andra hand av hyrestagaren. Utrustningen hyrs ut i befintligt, välvårdat skick. Före uthyrningen har Swedish Creation gjort tekniskt underhåll för att produkten ska kunna användas i normalt bruk. Normalt bruk anses vara 6-8 timmars total gång per dag. Produkterna skall då styras per timer eller startknapp som tillhandhålles av SC.


Hyrestagaren ansvarar för att skydda produkterna från stöld och skadegörelse under hyresperioden. Produkter som ej återlämnas i motsvarande skick som de uthyrts av SC, eller ej återlämnas överhuvudtaget, och där fel inte beror på slitage eller SC:s handhavande, skall åtgärdas och ersättas av hyrestagaren till fullpris, oavsett nedskrivning från försäkringbolag.


Hyresbelopp erläggs enligt avtalad nivå. Veckovis uthyrning, under minst 3 veckor, om ej annat avtalats. Femtio procent av beloppet erläggs senast första avtalsdagen(uthyrningsdagen). Resterande femtio procent erläggs senast trettio dagar efter sista uthyrningsdagen. Försenad ersättning debiteras enligt gällande räntelag.


Swedish Creation kan i inga fall ställas ansvariga, på något sätt, för hyrestagarens ekonomiska förluster, utebliven försäljning, missnöjda kunder, skador på person och materiel/material, eller annat som SC rimligen ej kan rå över. Swedish Creation reserverar sig för Force Major.Påskhare
Slaktare